Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 130 kết quả
OSx86 : creating a Hackintosh
Tác giả: Peter Baldwin
Xuất bản: Indianapolis IN: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.4465
 
Mobile graphics 3D SoC : from algorithm to chip
Tác giả: Jeong-Ho Woo
Xuất bản: Singapore Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.3815
 
Coherent stress testing : a Bayesian approach to the analysis of financial stress
Tác giả: Riccardo Rebonato
Xuất bản: Chichester West Sussex UK Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
 
Personal hygiene care
Tác giả: Lindsay Dingwall
Xuất bản: : John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  610
 
Accounting best practices
Tác giả: Steven M Bragg
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657
 
The HIP investor : make bigger profits by building a better world
Tác giả: R Paul Herman, Gayle Keck, Jessica Skylar
Xuất bản: Hoboken NJ: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  332.6
 
Evolving intelligent systems : methodology and applications
Tác giả: Plamen Angelov, Dimitar P Filev, Nikola K Kasabov
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.3
 
Restructured electric power systems : analysis of electricity markets with equilibrium models
Tác giả: Xiao-Ping Zhang
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  333.7932
 
Teamwork in multi-agent systems : a formal approach
Tác giả: Barbara Dunin-K#eplicz, Rineke Verbrugge
Xuất bản: Hoboken New Jersey: John Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  006.3
 
PRINCE2 for dummies
Tác giả: Nick Graham
Xuất bản: Hoboken NJ Chichester: Wiley John Wiley distributor, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.404
 

Truy cập nhanh danh mục