Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 171 kết quả (0.1874452 giây)
Investment Strategies in Emerging New Trends in Finance
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2021
Ký hiệu phân loại: 332.6
ISBN: 9781839629655
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Thẩm định dự án đầu tư
Tác giả: Vũ Công Tuấn,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thành phố Hồ Chí Minh , 1999
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Phân tích kinh tế dự án đầu tư thành lập công ty liên doanh sản xuất thuốc thú y Bio-Pharmachemie
Thông tin xuất bản: TpHCM : HUTECH , 1999
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
ID: 2184 Định dạng: PDF
Tính toán dự án đầu tư : Kinh tế kỹ thuật
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2002
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Dự án đầu tư Lập - Thẩm định hiệu quả tài chính
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình kinh tế đầu tư
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Lập - thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 2006
Ký hiệu phân loại: 332.6
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
The portable financial analyst
Tác giả: Kritzman Mark P,
Thông tin xuất bản: : Wiley , 2003
Ký hiệu phân loại: 332.6
ISBN: 0471267600
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Modeling derivatives in C++
Tác giả: London Justin,
Thông tin xuất bản: Hoboken New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2004
Ký hiệu phân loại: 332.6
ISBN: 0471654647
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16127 Định dạng: PDF
Investment Performance Measurement
Tác giả: Feibel Bruce J,
Thông tin xuất bản: : John Wiley Sons , 2003
Ký hiệu phân loại: 332.6
ISBN: 0471268496
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
ID: 16857 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục