Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 124 kết quả
Salmon Aquaculture
Tác giả: Qian Lu, Qian Lu
Xuất bản: London UK: IntechOpen, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  639.3755
 
Croatian Journal of Fisheries
Tác giả:
Xuất bản: : Sciendo, 2011
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Shuichan Xuebao
Tác giả:
Xuất bản: : Editorial Office of Journal of Fisheries of China, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Aquaculture and behavior
Tác giả: Felicity Huntingford, Malcolm Jobling, Sunil Kadri
Xuất bản: Chichester West Sussex Ames Iowa: WileyBlackwell, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.8015915
 
Aquaculture - Plants and Invertebrates
Tác giả: Genaro Diarte-Plata, Ruth Escamilla-Montes
Xuất bản: : IntechOpen, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  639.8
 
Aquaculture and the Environment - A Shared Destiny
Tác giả: Barbara Sladonja
Xuất bản: : IntechOpen, 2011
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Aquaculture
Tác giả: Zainal Abidin Muchlisin
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  230.410924
 
Marine Ecosystems
Tác giả: Antonio Cruzado
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  577.7
 
Health and Environment in Aquaculture
Tác giả: Reinaldo J Silva, Edmir Daniel Carvalho, Gianmarco Silva David
Xuất bản: : IntechOpen, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  813.4
 
Sea Urchin - From Environment to Aquaculture and Biomedicine
Tác giả: Maria Agnello
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  912.75935
 

Truy cập nhanh danh mục