Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-19 trong số 19 kết quả
Rocky lives! : heavyweight boxing upsets of the 1990s
Tác giả: David E Finger
Xuất bản: Washington DC: Potomac Books, c2005
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  796.830973
 
The big fight : my life in and out of the ring [downloadable e-book]
Tác giả: Sugar Ray Leonard, Michael Arkush
Xuất bản: New York: Viking, 2011
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  796.83092
 
Faust und Geist
Tác giả: Wolfgang Paterno
Xuất bản: Wien Köln Weimar: Böhlau, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  830.93579
 
The first Black boxing champions : essays on fighters of the 1800s to the 1920s
Tác giả: Colleen Aycock, Mark Scott
Xuất bản: Jefferson NC: McFarland Co, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
The boxing kings : when American heavyweights ruled the ring
Tác giả: Paul Beston
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
On Boxing Critical Interventions in the Bittersweet Science
Tác giả: Joseph D Lewandowski
Xuất bản: : Taylor Francis, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Midnight blue [electronic resource]
Tác giả: Dorothy Garlock
Xuất bản: New York: IPublishcom, 2001
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  813
 
The Fight of the Century
Tác giả: Michael Arkush
Xuất bản: New Jersey: Wiley Sons, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  796.83
 
Boxing, Masculinity and Identity
Tác giả: Kath Woodward
Xuất bản: London New York: Taylor Francis, 2007
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  796.83
 

Truy cập nhanh danh mục