Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 60 kết quả
Textbook of global child health
Tác giả: Deepak M Kamat, Philip R Fischer
Xuất bản: Elk Grove Village IL USA: American Academy of Pediatrics dedicated to the health of all children, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Protecting children's health in a changing environment : report of the Fifth Ministerial Conference on Environment and Health
Tác giả:
Xuất bản: Copenhagen: World Health Organization Regional Office for Europe, 2010
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2011 C-315
 
Rockwood & Wilkins' fractures in children
Tác giả: John M Flynn, David L Skaggs, Peter M Waters
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  617.1
 
Occupational therapy evaluation for children : a pocket guide
Tác giả: Shelley Mulligan
Xuất bản: Philadelphia: Wolters KluwerLippincott Williams Wilkins Health, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  615.8515083
 
Pocket book of hospital care for children : guidelines for the management of common childhood illnesses
Tác giả:
Xuất bản: Geneva Switzerland: World Health Organization, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  WS 29
 
Pediatric nursing made incredibly easy!
Tác giả:
Xuất bản: Philadelphia: Wolters Kluwer Health, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Child public health
Tác giả: Mitch Blair
Xuất bản: Oxford England New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  362.19892
 
Child public health
Tác giả: Mitch Blair
Xuất bản: Oxford England New York: Oxford University Press, 2010
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  320
 
Global child health advocacy : on the front lines
Tác giả: Stephen Berman, Zulfiqar Ahmed Bhutta, Adenike Grange, Judith Palfrey
Xuất bản: Elk Grove Village Ill: American Academy of Pediatrics, 2014
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  2015 F-268
 
Maternal-child health : interdisciplinary aspects within the perspective of global health
Tác giả: Uwe Groß, Uwe Groß, Kerstin Wydra, Kerstin Wydra
Xuất bản: Göttingen: Universitatsverlag Gottingen, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục