Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 199 kết quả
Chronic and Recurrent Pain
Tác giả: Carl L von Baeyer (Ed), Lynn S Walker (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc: 
 
Pediatría
Tác giả:
Xuất bản: : Sociedad Paraguaya de Pediatría, 2009
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Clinical and Experimental Pediatrics
Tác giả:
Xuất bản: : The Korean Pediatric Society, 2020
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Andes Pediatrica
Tác giả:
Xuất bản: : Sociedad Chilena de Pediatría, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Blueprints pediatrics
Tác giả: Bradley S Marino, Katie S Fine
Xuất bản: Baltimore Md: Wolters KluwerLippincott Williams Wilkins, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.9200076
 
Molecular Mechanism of Congenital Heart Disease and Pulmonary Hypertension [electronic resource]
Tác giả: H Scott Baldwin, Jeffrey R Fineman, Toshio Nakanishi, Hiroyuki Yamagishi
Xuất bản: Singapore: Springer Singapore Imprint Springer, 2020
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  616.12
 
The Journal of Pediatric Academy
Tác giả:
Xuất bản: : Galenos Publishing House, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
The Harriet Lane handbook [electronic resource] : a manual for pediatric house officers
Tác giả: Kristin M Arcara, Megan M Tschudy
Xuất bản: Philadelphia PA: Mosby Elsevier, 2012
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Signs & symptoms in pediatrics
Tác giả: Henry M Adam, Jane Meschan Foy
Xuất bản: Elk Grove Village IL: American Academy of Pediatrics, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  618.92
 
Diploma in child health : a practical study guide. Volume 1
Tác giả: Anil Grag, Mike Benge, Emma Dawe, Phil Morash
Xuất bản: Hove England: Pavilion, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.0432
 

Truy cập nhanh danh mục