Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 6 kết quả
SCADA : supervisory control and data acquisition
Tác giả: Stuart A Boyer
Xuất bản: Research Triangle Park NC: ISAThe Instrumentation Systems and Automation Society, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
SCADA : supervisory control and data acquisition
Tác giả: Stuart A Boyer
Xuất bản: Research Triangle Park NC: ISAThe Instrumentation Systems and Automation Society, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Hệ thống điều khiển giám sát và thu thập dữ liệu scada trong hệ thống điện = Supervisory control and data acquisition
Tác giả: Phạm Văn Hoà, Đặng Tiến Trung, Lê Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Bách KhoaHà Nội, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.3190285
 
Các bài thực hành PLC S7 - 300 & WINCC
Tác giả: Đào Phương Nam, Hoàng Thị Tú Uyên, Lê Xuân Hải, Nguyễn Thị Thủy, Thái Hữu Nguyên
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2017
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.895
 
SCADA mạng truyền thông trong công nghiệp : (lý thuyết-thực hành) Lập trình điều khiển-giám sát trong công nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  670.4275
 
Lập trình PLC - Scada mạng truyền thông công nghiệp
Tác giả: Lê Ngọc Bích, Phạm Quang Huy
Xuất bản: Hà Nội: Bách Khoa Hà Nội, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  670.4275
 
1

Truy cập nhanh danh mục