Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 70 kết quả
PICAXE microcontroller projects for the evil genius elektronisk ressurs
Tác giả: Ron Hackett
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Make an Arduino-controlled robot
Tác giả: Michael Margolis
Xuất bản: Sebastopol Calif: OReilly, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Programmable logic controllers
Tác giả: W Bolton
Xuất bản: Burlington MA: NewnesElsevier, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Making things talk : [practical methods for connecting physical objects]
Tác giả: Tom Igoe
Xuất bản: North Sebastopol CA: OReilly Media, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Introduction to microcontrollers [electronic resource] : architecture, programming, and interfacing of the Motorola 6812
Tác giả: G Jack Lipovski
Xuất bản: San Diego: Academic Press, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Giáo trình Lập trình PLC
Tác giả:
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  629.895
 
Nghiên cứu tiêu chuẩn IEC 61131-3 ứng dụng trong PLC của Siemens
Tác giả: Nguyễn Quang Nguyên, Võ Hoàng Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (rar)
ddc:  629.895
 
Programmable logic controllers
Tác giả: W Bolton
Xuất bản: Amsterdam London: Newnes, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
Programmable controllers : an engineer's guide
Tác giả: E A Parr
Xuất bản: Burlington Mass: Newnes, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
123 PIC microcontroller experiments for the evil genius
Tác giả: Myke Predko
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.895
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục