Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 152 kết quả
Phản ứng điện hóa và ứng dụng
Tác giả: Trần Hiệp Hải
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  660.297
 
Bài tập đàn hồi ứng dụng
Tác giả: Nhữ Phương Mai, Nguyễn Nhật Thăng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.11232
 
Những ứng dụng mới nhất của Laser
Tác giả: Nguyễn Hữu Tâm
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.366
 
Cơ học chất lỏng ứng dụng
Tác giả: Lê Danh Liên
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.106
 
Nâng cao hiệu suất sử dụng băng thông cho các ứng dụng VoIP
Tác giả: Hồ Quang Huệ, Nguyễn Quý Sỹ
Xuất bản: Hà Nội: Bưu Điện, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.382
 
Cảm biến và ứng dụng : Vật lý - Linh kiện - Mạch điện ứng dụng
Tác giả: Dương Minh Trí
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  681
 
Kỹ thuật lạnh ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Đức Lợi, Đinh Văn Thuận, Phạm Văn Tùy
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.56
 
ứng dụng
Tác giả: Ngô Kiều Nhi, Trương Tích Thiện
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.1
 
Cơ học chất lỏng ứng dụng
Tác giả: Hoàng Văn Quý
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  620.106
 
Lý thuyết đàn hồi ứng dụng
Tác giả: Nguyễn Văn Vượng
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531.38201
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục