Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 257 kết quả
Robust industrial control systems : optimal design approach for polynomial systems
Tác giả: Michael J Grimble
Xuất bản: Chichester Hoboken NJ: Wiley, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.427
 
Computers in the medical office
Tác giả: Susan M Sanderson
Xuất bản: Boston: McGraw Hill Higher Education, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  651.9610285
 
Programming your home
Tác giả: Mike Riley
Xuất bản: Dallas Tex: Pragmatic Bookshelf, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  643.6
 
Welding robots : technology, system issues and applications
Tác giả: J Norberto Pires, Gunna Bolmsjö, Altino Loureiro
Xuất bản: London: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  671.52
 
Welding Robots [electronic resource] : Technology, System Issues and Applications
Tác giả: J Norberto Pires, Gunnar Bolmsjo, Altino Loureiro
Xuất bản: London: SpringerVerlag London Limited, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  671.52
 
Informatics in Control, Automation and Robotics . 1 [electronic resource]
Tác giả: Jose Braz
Xuất bản: Dordrecht: Springer, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.892
 
Additive manufacturing technologies : 3D printing, rapid prototyping and direct digital manufacturing
Tác giả: I Gibson, D W Rosen, B Stucker
Xuất bản: : Springer, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.42
 
Automation, production systems, and computer-integrated manufacturing
Tác giả: Mikell P Groover
Xuất bản: Boston: Pearson, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  670.285
 
Smart grid : fundamentals of design and analysis
Tác giả: James A Momoh
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  333.793
 
Advanced automated software testing : frameworks for refined practice
Tác giả: Izzat Alsmadi
Xuất bản: Hershey PA: Information Science Reference, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.30287
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục