Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 901 kết quả
Life Science Alliance
Tác giả:
Xuất bản: : Life Science Alliance LLC, 2019
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Journal of the National Science Foundation of Sri Lanka
Tác giả:
Xuất bản: : National Science Foundation of Sri Lanka, 2023
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Poultry Science
Tác giả: Milad Manafi
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  242
 
Livestock Science
Tác giả: Selim Sekkin
Xuất bản: : IntechOpen, 2017
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  636
 
Transforming Biological Science and Biomedical Practice [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2018
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  571.3
 
Phospholipid Vesicles in Materials Science [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Washington DC Oak Ridge Tenn: United States Dept of Energy Office of Science Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2016
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  541.3
 
Human evolutionary genetics
Tác giả: Mark A Jobling, Mark A Jobling
Xuất bản: New York: Garland Science, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  599.93
 
New Visions in Plant Science
Tác giả:
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  630
 
New Perspectives in Forest Science
Tác giả: Francisco Antonio García Morote, Helder Filipe dos Santos Viana
Xuất bản: : IntechOpen, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  634.9
 
Momona Ethiopian Journal of Science
Tác giả:
Xuất bản: : College of Natural and Computational Sciences, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục