Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 48 kết quả (0.3818379 giây)
Solar Particle Radiation Storms Forecasting and Analysis: The HESPERIA HORIZON 2020 Project and Beyond
Tác giả: Malandraki Olga E,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2018
Ký hiệu phân loại: 630
ISBN: 9783319163574
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Pastoralism and Socio-technological Transformations in Northern Benin - Fulani Innovations in Pastoral Migration, Liveli...
Tác giả: Djohy Georges,
Thông tin xuất bản: : Universitatsverlag Gottingen , 2017
Ký hiệu phân loại: 630
ISBN: 9783863953461
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Assessment and Governance of Sustainable Soil Management
Tác giả: Hansjurgens Bernd,
Ký hiệu phân loại: 630
ISBN: 9783039214792
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
New Visions in Plant Science
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : IntechOpen , 2018
Ký hiệu phân loại: 630
ISBN: 9781789237023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Khuyến nông ,khuyến lâm cho nông dân miền núi : T.1: Sổ tay
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông Nghiệp , 1999
Ký hiệu phân loại: 630
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Khuyến nông ,khuyến lâm cho nông dân miền núi : T2 : Sổ tay
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Nông Nghiệp , 1999
Ký hiệu phân loại: 630
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Agriscience : fundamentals & applications
Tác giả: Burton L DeVere,
Ký hiệu phân loại: 630
ISBN: 1401859623
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25635 Định dạng: PDF
Land Use and Food Security in 2050 : a Narrow Road
Tác giả: Le Mouel Chantal,
Thông tin xuất bản: : editions Quae , 2018
Ký hiệu phân loại: 630
ISBN: 9782759228805
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Agroecology : research for the transition of agri-food systems and territories
Tác giả: Caquet Thierry,
Thông tin xuất bản: : editions Quae , 2020
Ký hiệu phân loại: 630
ISBN: 9782759232932
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Plant pathogen resistance biotechnology
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: : ,
Ký hiệu phân loại: 630
ISBN: 1118867769
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục