Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 37 kết quả
Canon EOS 40D digital field guide elektronisk ressurs
Tác giả: Charlotte K Lowrie
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
David Busch's Canon EOS 5D Mark IV : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.3
 
Canon EOS digital rebel xti/400d for dummies
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley Pub Inc, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
The Canon Digital Rebel T1i/500D companion
Tác giả: Ben Long
Xuất bản: Sebastopol CA: OReilly, 2009
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Canon EOS Digital Rebel XSi/450D for dummies
Tác giả: Julie Adair King
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Canon EOS Rebel T2i/550D digital field guide elektronisk ressurs
Tác giả: Charlotte K Lowrie
Xuất bản: Indianapolis Ind: Wiley Pub, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Canon EOS Rebel XS/1000D digital field guide
Tác giả: Charlotte K Lowrie
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Speedlite system : digital field guide
Tác giả: Brian McLernon
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  771.33
 
Canon EOS digital photography photo workshop
Tác giả: Serge Timacheff
Xuất bản: Indianapolis IN: Wiley, c2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  775
 
David Busch's Canon EOS Rebel T3/1100D [electronic resource] : guide to digital SLR photography
Tác giả: David D Busch
Xuất bản: Boston MA: Course Technology, 2012
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  770
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục