Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 162 kết quả (0.6799974 giây)
Open Source Systems: Towards Robust Practices 13th IFIP WG 2.13 International Conference, OSS 2017, Buenos Aires, Argent...
Tác giả: Balaguer Federico,
Thông tin xuất bản: Cham : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 9783319577357
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Invisible Engines : How Software Platforms Drive Innovation and Transform Industries
Tác giả: Evans David S,
Thông tin xuất bản: Cambridge : The MIT Press , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 9780262050852
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Open Source Systems: Towards Robust Practices 13th IFIP WG 2.13 International Conference, OSS 2017, Buenos Aires, Argent...
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2017
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 9783319577340
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Incorporating the Digital Commons : Corporate Involvement in Free and Open Source Software
Thông tin xuất bản: London : University of Westminster Press , 2020
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 9781912656424
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Embedded Firmware Solutions : Development Best Practices for the Internet of Things
Tác giả: Sun Jiming,
Thông tin xuất bản: : Springer Nature , 2015
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 9781484200704
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Viết nhạc trên máy vi tính với Encore 4.04
Tác giả: Nguyễn Hạnh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Trẻ , 1998
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Exchange Server 5.5 : Tham Khảo Toàn Diện
Tác giả: Lê Minh Trung,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thống Kê , 1999
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Phân tích và thiết kế kết cấu bằng phần mềm SAP 2000
Tác giả: Bùi Đức Vinh,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Thống Kê , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Xây dựng chương trình tính toán thiết kế quá trình nứt vỉa thuỷ lực.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TpHCM : Đoàn Thanh Niên , 2001
Ký hiệu phân loại: 005.3
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
ID: 3173 Định dạng: PDF
Software by numbers : low risk, high return development
Tác giả: Mark Denne,
Thông tin xuất bản: Upper Saddle River : Prentice Hall , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.3
ISBN: 0131407287
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6895 Định dạng: CHM
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục