Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 27 kết quả
Hybrid Pedagogy
Tác giả:
Xuất bản: : Hybrid Pedagogy Inc, 2015
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
International Journal of Critical Pedagogy
Tác giả:
Xuất bản: : University of North Carolina at Greensboro, 2018
Bộ sưu tập: Báo-Tạp chí
ddc: 
 
Manifesto for a Post-Critical Pedagogy
Tác giả: Naomi Hodgson, Naomi Hodgson, Joris Vlieghe, Joris Vlieghe, Piotr Zamojski, Piotr Zamojski
Xuất bản: Earth Milky Way: punctum books, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  370.13
 
Culturally Specific Pedagogy in the Mathematics Classroom
Tác giả: Jacqueline Leonard, Jacqueline Leonard
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  510.71
 
Transforming the Authority of the Archive Undergraduate Pedagogy and Critical Digital Archives
Tác giả: Andi Gustavson, Andi Gustavson, Charlotte Nunes, Charlotte Nunes
Xuất bản: : Lever Press, 2023
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Curriculum studies handbook-- the next moment
Tác giả: Erik L Malewski
Xuất bản: New York NY: Routledge, 2010
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  375
 
Unsettling the colonial places and spaces of early childhood education
Tác giả: Veronica Pacini-Ketchabaw, Affrica Taylor
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  372.21
 
Multimodal pedagogies in diverse classrooms : representation, rights and resources
Tác giả: Pippa Stein
Xuất bản: London: New York Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.117
 
The Para-Academic Handbook : A Toolkit for Making-Learning-Creating-Acting
Tác giả: Alex Wardrop, Alex Wardrop, Deborah Withers, Deborah Withers
Xuất bản: Bristol: Intellect, 2014
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  378.11
 
Against schooling : toward an education that matters
Tác giả: Stanley Aronowitz
Xuất bản: Boulder: Paradigm Publishers, c2008
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  370.11
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục