Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 25 kết quả
The little prince
Tác giả: Antoine de Saint-Exupéry, Antoine de Saint-Exupéry, Richard HowardRichard Howard
Xuất bản: San Diego: Harcourt, 2000
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843.912
 
The complete fairy tales
Tác giả: Charles Perrault, C J Betts
Xuất bản: Oxford England New York: Oxford University Press, 2009
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  843
 
The tales of Beedle the Bard
Tác giả: J K Rowling
Xuất bản: London: Childrens High Level Group Bloomsbury, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  [Fic]
 
The tales of Beedle the Bard
Tác giả: J K Rowling
Xuất bản: London: Childrens High Level Group Bloomsbury, 2008
Bộ sưu tập: Tham khảo
eBook (pdf)
ddc:  [Fic]
 
The Original Folk and Fairy Tales of the Brothers Grimm : the complete first edition
Tác giả: Jack Zipes, And Dezsö, Jacob Grimm, Wilhelm Grimm
Xuất bản: The United Kingdom: Princeton University Press, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.20943
 
The black cauldron
Tác giả: Lloyd Alexander
Xuất bản: New York: Dell, 1965
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398
 
Bodies that bleed : Metamorphosis in Angela Carter's Fairy Tales
Tác giả: Anna Pasolini, Anna Pasolini
Xuất bản: Milano: Ledizioni, 2016
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  820
 
Fairy tales on the teen screen : rituals of girlhood
Tác giả: Athena Bellas
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
ddc:  791.436559
 
The hard facts of the Grimms' fairy tales
Tác giả: Maria Tatar
Xuất bản: Princeton NJ Oxford: Princeton University Press, 2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  398.210943
 
Fairy tales, myth, and psychoanalytic theory : feminism and retelling the tale
Tác giả: Veronica L Schanoes
Xuất bản: Farnham: Ashgate, 2014
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
ddc:  809.89287
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục