Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 14 kết quả
The culture of India
Tác giả: Kathleen Kuiper
Xuất bản: New York NY: Britannica Educational Pub in association with Rosen Educational Services, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
The Culture of India [electronic resource]
Tác giả: Britannica Educational Publishing, Kathleen Kuiper
Xuất bản: Chicago: Britannica Educational Publishing, 2010
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954
 
Curry [electronic resource] : a tale of cooks and conquerors
Tác giả: E M Collingham
Xuất bản: New York: Oxford University Press, 2006
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  394.1
 
In spite of the gods : the strange rise of modern India
Tác giả: Edward Luce
Xuất bản: New York: Doubleday, 2007
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954.053
 
Ancient India
Tác giả: Virginia Schomp
Xuất bản: New York: Franklin Watts, c2005
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  934
 
Opening the hidden land : state formation and the construction of Sikkimese history
Tác giả: Saul Mullard
Xuất bản: Leiden Boston: Brill, 2011
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954.5
 
The history of Pakistan
Tác giả: Iftikhar Haider Malik
Xuất bản: Westport Conn: Greenwood Press, 2008
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  954.91
 
Love's subtle magic : an Indian Islamic literary tradition, 1379-1545
Tác giả: Aditya Behl, Wendy Doniger
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Văn học
eBook (pdf)
 
Art and devotion at a Buddhist temple in the Indian Himalaya
Tác giả: Melissa R Kerin
Xuất bản: Bloomington: Indiana University Press, 2015
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
eBook (pdf)
 
Lịch sử văn minh Ấn độ
Tác giả: Will Durant, Nguyễn Hiến Lê
Xuất bản: TPHCM: Tổng hợp Thành phố Hồ Chí Minh, 2013
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  954
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục