Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 165 kết quả (0.5800462 giây)
The handbook of brain theory and neural networks [electronic resource]
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Cambridge Mass : MIT Press , c2003
Ký hiệu phân loại: 612.8/2
ISBN: 0262011972
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Cryptography demystified
Tác giả: Hershey J E,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c2003
Ký hiệu phân loại: 005.82
ISBN: 0071406387 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
McGraw-Hill dictionary of engineering.
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c2003
Ký hiệu phân loại: 620.003
ISBN: 0071410503 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Kidfluence : the marketer's guide to understanding and reaching generation Y--kids, tweens, and teens
Tác giả: Sutherland Anne,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , c2003
Ký hiệu phân loại: 658.834083
ISBN: 0071416226 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Semiconductor physics and devices : basic principles
Tác giả: Neamen Donald A,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , c2003
Ký hiệu phân loại: 537.622
ISBN: 0072321075 (acid-free paper)
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
The MacArthur daily Bible :New King James version : read the bible in one year with notes
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Nashville : Thomas Nelson Bibles , c2003
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 0718006399 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tham khảo
Chi kung : way of power
Tác giả: Lam Kam Chuen,
Thông tin xuất bản: Champaign IL : Human Kinetics , c2003
Ký hiệu phân loại: 613.71
ISBN: 0736044809
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
The Industrial Revolution in Europe, 1750-1914
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : ThomsonGale , c2003
Ký hiệu phân loại: 330.94028
ISBN: 0787660469
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
UXL encyclopedia of world biography
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Detroit : UXL , c2003
Ký hiệu phân loại: 920.02
ISBN: 0787664650 (set : alk. paper)
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Five comedies
Tác giả: Sand George,
Ký hiệu phân loại: 842.7
ISBN: 0791457117 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Văn học
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục