Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 167 kết quả
Food science and food biotechnology
Tác giả: Gust Barbosa-Cánovas, Gusta Gutiérrez-López
Xuất bản: Boca Raton: CRC Press, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Cryptography demystified
Tác giả: J E Hershey
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  005.82
 
McGraw-Hill dictionary of engineering
Tác giả:
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.003
 
Kidfluence : the marketer's guide to understanding and reaching generation Y--kids, tweens, and teens
Tác giả: Anne Sutherland, Beth Thompson
Xuất bản: New York: McGrawHill, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.834083
 
Semiconductor physics and devices : basic principles
Tác giả: Donald A Neamen
Xuất bản: Boston: McGrawHill, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  537.622
 
The MacArthur daily Bible : New King James version : read the bible in one year with notes
Tác giả: John MacArthur
Xuất bản: Nashville: Thomas Nelson Bibles, c2003
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
eBook (pdf)
ddc:  220.52052
 
Chi kung : way of power
Tác giả: Kam Chuen Lam
Xuất bản: Champaign IL: Human Kinetics, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  613.71
 
The Industrial Revolution in Europe, 1750-1914
Tác giả: James Farr
Xuất bản: Detroit: ThomsonGale, c2003
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
eBook (pdf)
ddc:  330.94028
 
UXL encyclopedia of world biography
Tác giả: Laura B Tyle
Xuất bản: Detroit: UXL, c2003
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
eBook (pdf)
ddc:  920.02
 
Wiener Wintner ergodic theorems
Tác giả: Idris Assani
Xuất bản: River Edge NJ: World Scientific Pub, c2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  515.42
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục