Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 212 kết quả
Probiotic dairy products
Tác giả: A Y Tamime
Xuất bản: Oxford UK Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  641.37
 
Soil erosion and conservation
Tác giả: R P C Morgan
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.45
 
Stable isotopes in ecology and environmental science
Tác giả: Kate Lajtha, Robert H Michener
Xuất bản: Malden MA: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  577.072
 
Freshwater prawns : biology and farming
Tác giả: Michael B New
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  639.58
 
Spectrochemical analysis using infrared multichannel detectors
Tác giả: Rohit Bhargava, Ira Levin
Xuất bản: Oxford: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  535.842
 
Handbook of fruits and fruit processing
Tác giả: Józse Barta, Y H Hui
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Polymer reaction engineering [electronic resource]
Tác giả: José Asua
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  668.9
 
Practical food microbiology
Tác giả: Melody Greenwood, Diane Roberts
Xuất bản: Malden Mass: Blackwell Pub, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  664
 
Preparative enantioselective chromatography [electronic resource]
Tác giả: Geoffrey B Cox
Xuất bản: Oxford Ames Iowa: Blackwell Pub, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  543.84
 
Biology, medicine, and surgery of elephants
Tác giả: Murray Fowler, Susan Mikota
Xuất bản: Ames Iowa: Blackwell Pub, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.9676
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục