Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 33 kết quả
Nanotubes and nanowires
Tác giả: Peter John Burke
Xuất bản: Hackensack NJ: World Scientific Pub Co Inc, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Carbon nanotubes : theoretical concepts and research strategies for engineers
Tác giả: A K Haghi, Sabu Thomas
Xuất bản: Oakville Canada Waretown NJ: Apple Academic Press, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Carbon nanotubes and graphene for photonic applications
Tác giả: Jong Hyun Choi, Yahachi Saitō, Shinji Yamashita
Xuất bản: Oxford Cambridge Philadelphia: Woodhead Publishing Limited, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.365
 
Boron Nitride Nanostructures
Tác giả: Mikhael Bechelany (Ed), Philippe Miele (Ed)
Xuất bản: Basel Switzerland: MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
Carbon nanomaterials sourcebook
Tác giả: Klaus D Sattler
Xuất bản: : ,
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.115
 
Self-assembled nanomaterials
Tác giả: Toshimi Shimizu
Xuất bản: Berlin London: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  540
 
Electrical conduction in graphene and nanotubes
Tác giả: Shigeji Fujita, Akira Suzuki
Xuất bản: Germany: WileyVCH Verlag GmbH, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  546.681
 
Carbon nanotubes : advanced topics in the synthesis, structure, properties, and applications
Tác giả: G Dresselhaus, M S Dresselhaus, A Jorio
Xuất bản: Berlin New York: Springer, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.1
 
Polymer-carbon nanotube composites : preparation, properties and applications
Tác giả: Petra Pötschke, Tony McNally
Xuất bản: Cambridge UK Philadelphia PA: Woodhead Publishing, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  620.5
 
Tribological Performance of Artificial Joints
Tác giả: J Philippe Kretzer, Amir Kamali
Xuất bản: : MDPI Multidisciplinary Digital Publishing Institute, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục