Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 38 kết quả
Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp : trình độ sơ cấp
Tác giả: Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Ngữ pháp tiếng Pháp căn bản
Tác giả: Nguyễn Thức Thành Tín, Nguyễn Thức Thành Tín, Phạm Song Hoàng Phúc, Viên Thế Khánh Toàn, Vũ Triết Minh
Xuất bản: TPHCM: Đại học Sư Phạm Thành phố Hồ Chí Minh, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Ngữ pháp tiếng Việt
Tác giả: Nguyễn Văn Lộc, Nguyễn Mạnh Tiến
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.9225
 
Ngữ pháp tiếng Việt
Tác giả: Hồ Văn Tuyên
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.9225
 
Ngữ pháp văn bản
Tác giả: OI Moskalskaja, Trần Ngọc Thêm
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 1996
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.9225
 
Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp : trình độ trung cấp
Tác giả: Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Bài tập ngữ pháp tiếng Pháp : trình độ cao cấp
Tác giả: Lương Quỳnh Mai, Trần Thị Yến
Xuất bản: Đà Nẵng: Đà Nẵng, 2019
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  445
 
Từ điển Pháp - Việt
Tác giả: Lê Khả Kế
Xuất bản: Hà Nội: Khoa Học Xã Hội, 1997
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Bản in
ddc:  443.95922
 
Từ điển Pháp - Việt
Tác giả:
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2000
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  443.95922
 
Từ điển Việt - Pháp
Tác giả: Lê Khả Kế, Nguyễn Lân
Xuất bản: TpHCM: Thành phố Hồ Chí Minh, 2001
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  443.95922
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục