Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Heat transfer
Tác giả: J P Holman
Xuất bản: Boston Mass: McGrawHill, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4022
 
Heat and mass transfer : Fundamental & applications
Tác giả: Yunus A Cengel, Afshin J Ghajar
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4022
 
Truyền nhiệt và tính toán thiết bị trao đổi nhiệt
Tác giả: Hoàng Đình Tín
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4022
 
Heat transfer handbook
Tác giả: Adrian Bejan, Allan D Kraus
Xuất bản: New York: J Wiley, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  621.4022
 
Transport phenomena in fires
Tác giả: Mohammad Faghri, Beng Sundén
Xuất bản: Southampton: WIT, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4022
 
Heat and mass transfer : fundamentals & applications
Tác giả: Yunus A Çengel, Afshin J Ghajar
Xuất bản: New York NY: McGrawHill, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  621.4022
 
Analytical Heat Transfer
Tác giả: Je-Chin Han
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2012
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  621.4022
 
Analytical Heat Transfer
Tác giả: Je-Chin Han, Kyra Lindholm, Kyra Lindholm
Xuất bản: Boca Raton: Taylor Francis, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  621.4022
 
Quá trình truyền nhiệt - cơ sở lý thuyết và thiết bị
Tác giả: Lê Đức Trung, Nguyễn Dáo
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4022
 
Radiative heat transfer
Tác giả: M F Modest
Xuất bản: New York: Academic Press, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.4022
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục