Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 30 kết quả
Thủy lực. Tập 2
Tác giả: Nguyễn Tài, Lê Bá Sơn
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 1999
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  532
 
Thủy văn thủy lực
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Thủy động lực học
Tác giả: LĐ Lanđau, Lifsitx EM, Quang Khang Đặng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  627.042
 
Thủy lực và bơm
Tác giả: Trần Thế San, Trần Thị Kim Lang
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.2
 
Thủy lực cơ sở
Tác giả: Nguyễn Thống
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  620.106
 
Thí nghiệm thủy lực
Tác giả: Võ Minh Thiện
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  627
 
Thủy văn - Thủy lực
Tác giả: Hoàng Hưng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
Hệ thống khí nén và thủy lực
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.804
 
Hệ thống thủy lực - khí nén
Tác giả: Phạm Bá Khiển
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  629.804
 
Thủy lựcthủy văn môi trường
Tác giả: Hoàng Hưng, Nguyễn Thị Phương
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  551.48
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục