Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 15 kết quả (0.0199636 giây)
The lakes handbook
Tác giả: 
Malden MA: Blackwell Science, 2003
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc: 551.48
 
Fundamentals of hydrology
Tác giả: Tim Davie
London New York: Routledge, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 551.48
 
Tính toán thủy văn
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 551.48
 
Địa lý thuỷ văn
Tác giả: Nguyễn Văn Tuần
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 551.48
 
Đo đạc và chỉnh lí số liệu thuỷ văn
Tác giả: Nguyễn Thanh Sơn
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 551.48
 
Dự báo thuỷ văn
Tác giả: Nguyễn Văn Tuần
Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc: 551.48
 
Thủy văn - Thủy lực
Tác giả: Hoàng Hưng
TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 551.48
 
Thủy văn thủy lực
Tác giả: Hoàng Hưng
TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 551.48
 
Hydrology
Tác giả: Theodore V Hromadka II
London UK: IntechOpen, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 551.48
 
Rivers of the Anthropocene
Tác giả: 
Oakland California: University of California Press, 2018
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc: 551.48
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục