Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 76 kết quả
Kế toán bán hàng & xác định kết quả kinh doanh tại CN Cty CP Đầu tư phát triển công nghệ viễn thông truyền hình ACOM
Tác giả: Huỳnh Thị Thu Thảo, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty CP Đầu tư Thủ Thiêm
Tác giả: Nguyễn Lê Bích Trâm, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Công nghệ tin học H.T.L
Tác giả: Nguyễn Quỳnh Chi, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu & nợ phải thu khách hàng tại Cty Kiểm toán & Tư vấn TNP
Tác giả: Huỳnh Thị Thu Thủy, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 
Kế toán xác định kết quả kinh doanh tại Cty TNHH Thiêu Hậu
Tác giả: Lê Thành Lợi, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tập hợp chi phí sản xuất & tính giá thành sản phẩm tại Cty CP Cơ khí & Xây dựng Bình Triệu
Tác giả: Trần Thị Thanh Trang, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán tập hợp chi phí & tính giá thành sản phẩm
Tác giả: Trần Thị Thúy Diễm, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Hoàn thiện dự toán ngân sách tại công ty trách nhiệm hữu hạn Posvina
Tác giả: Phan Anh Tuấn, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.154
 
Xây dựng mô hình hệ thống thông tin kế toán trong các trường cao đẳng công lập trên địa bàn Tp.Hồ Chí Minh
Tác giả: Lê Thị Kim Thoa, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.0285
 
Hoàn thiện tổ chức công tác kế toán trong các doanh nghiệp nhỏ và vừa ở Việt Nam
Tác giả: Trần Thị Ngọc Cẩm, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.63
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục