Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 75 kết quả
Microcomputer Accounting: Tutorial and Applications for Peachtree Complete Accounting Release 8.0 Text-Workbook with CD-...
Tác giả: Greg E Anders
Xuất bản: : McgrawHill, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Gold Run Snowmobile, Inc : computerized business simulation for use with principles of accounting and financial accounti...
Tác giả: Leland Mansuetti, Keith Weidkamp
Xuất bản: Boston: McgrawHill, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Computer accounting with QuickBooks Pro 2007
Tác giả: Donna UlmerDonna Ulmer
Xuất bản: Boston: McGraw HillIrwin, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Accounting information systems : Basic concepts and current issues
Tác giả: Robert L Hurt
Xuất bản: New York NY: McGrawHill Irwin, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 2
Tác giả: Bùi Quang Huy, Nguyễn Bích Liên, Nguyễn Phước Bảo Ấn, Thái Phúc Huy
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 3
Tác giả: Lương Đức Thuận, Nguyễn Hữu Bình, Nguyễn Phước Bảo Ấn, Nguyễn Quốc Trung, Thái Phúc Huy
Xuất bản: TPHCM: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Accounting information systems
Tác giả: Marshall B Romney, Paul John Steinbart
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Pearson Prentice Hall, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Hệ thống thông tin kế toán. tập 1
Tác giả: Bùi Quang Huy, Nguyễn Bích Liên, Nguyễn Phước Bảo Ấn, Thái Phúc Huy
Xuất bản: TP Hồ Chí Minh: Phương Đông, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Computer accounting with Microsoft Office Accounting 2007
Tác giả: Carol Yacht, Susan V Crosson
Xuất bản: Boston: McGrawHillIrwin, 2008
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.0285
 
Bài giảng phần mềm kế toán Mỹ (peachtree)
Tác giả:
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  657.0285
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục