Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 72 kết quả (0.6700318 giây)
Hệ thống thông tin kế toán. tập 2
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2012
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Microcomputer Accounting: Tutorial and Applications for Peachtree Complete Accounting Release 8.0 Text-Workbook with CD-...
Tác giả: Anders Greg E,
Thông tin xuất bản: : McgrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN: 0078250358
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bài giảng phần mềm kế toán Mỹ (peachtree)
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : HUTECH , 2013
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 81995 Định dạng: PDF
Computer accounting with Microsoft Office Accounting 2007
Tác giả: Yacht Carol,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHillIrwin , 2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN: 0073129720
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hệ thống thông tin kế toán. tập 3
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TPHCM : Phương Đông , 2012
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Computer accounting with QuickBooks Pro 2007
Tác giả: Ulmer Donna,
Thông tin xuất bản: Boston : McGraw HillIrwin , 2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN: 0073526835
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Accounting information systems
Tác giả: Romney Marshall B,
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN: 0131475916
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Hệ thống thông tin kế toán. tập 1
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: TP Hồ Chí Minh : Phương Đông , 2012
Ký hiệu phân loại: 657.0285
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Accounting information systems : basic concepts and current issues
Tác giả: Hurt Robert L,
Thông tin xuất bản: New York NY : McGrawHill Irwin , 2008
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN: 0073195553 (alk. paper)
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Gold Run Snowmobile, Inc : computerized business simulation for use with principles of accounting and financial accounti...
Tác giả: Mansuetti Leland,
Thông tin xuất bản: Boston : McgrawHill , 2004
Ký hiệu phân loại: 657.0285
ISBN: 9780072947649
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục