Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 16 kết quả
Xây dựng dự toán ngân sách các doanh nghiệp thương mại nhỏ và vừa ở TP. HCM
Tác giả: Nguyễn Thị Lệ Thủy, Trần Đình Phụng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2013
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.154
 
Hoàn thiện dự toán ngân sách tại công ty trách nhiệm hữu hạn Posvina
Tác giả: Phan Anh Tuấn, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.154
 
Giải pháp vận dụng mô hình dự toán ngân sách trong các doanh nghiệp sản xuất tại Việt Nam
Tác giả: Nguyễn Văn Cảnh, Trần Văn Tùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.154
 
Hệ thống mục lục ngân sách nhà nước ( Đã được sửa đổi, bổ sung đến tháng 5/2006 )
Tác giả: Nhiều tác giả
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.154
 
Capital Budgeting : Theory and Practice
Tác giả: Pamela Peterson Drake, Frank J Fabozzi
Xuất bản: New Jersey: Wiley Sons Inc, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.154
 
Budgeting for managers
Tác giả: Sid Kemp
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.154
 
The factors affecting the budget of small and medium enterprise in Ho Chi Minh City
Tác giả: Nguyen Ngoc Han Tran, Phi Hung Bui
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.154
 
Các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả kiểm soát chi NSNN qua kho bạc nhà nước Đồng Nai
Tác giả: Nguyễn Tiến Dũng, Phan Đình Nguyên
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in
ddc:  658.154
 
Các nhân tố tác động đến công tác lập dự toán ngân sách tại các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh Bình Phước / g...
Tác giả: Nguyễn Thị Hải, Trần Văn Tùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.154
 
Budgeting for managers [electronic resource]
Tác giả: Sid Kemp
Xuất bản: New York: McGrawHill, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  658.154
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục