Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 79 kết quả
Kế toán chi phí sản xuất và tính giá thành sản phẩm tại CT CP Xi măng Đồng Tâm (chi nhánh TpHCM)
Tác giả: Võ Thị Phương Huyền, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.42
 
Xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH Dash Logistics
Tác giả: Lê Minh Vĩnh Quyên, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Kế toán doanh thu chi phí & xác định kết quả kinh doanh tại công ty CP XD Vật tư Hiệp Phú Lâm
Tác giả: Võ Thị Cẩm Tú, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Kế toán doanh thu & thu nhập khác, chi phí & xác định kết quả kinh doanh tại công ty TNHH may mặc Thiên Hà Phát
Tác giả: Lưu Thị Mộng Vân, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657
 
Hệ thống kiểm soát nội bộ tại các kho bạc nhà nước trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh thực trạng và giải pháp hoàn thiện
Tác giả: Nguyễn Thanh Hiếu, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.458
 
Giải pháp nâng cao tính minh bạch thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên thị trường chứng khoán ...
Tác giả: Nguyễn Thị Đức Hạnh, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  657.3
 
Hoàn thiện hệ thống kế toán tại các trường trung cấp công lập trên địa bàn tỉnh Bình Dương
Tác giả: Hoàng Thị Minh, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  657.8327
 
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự hài lòng của người nộp thuế đối với cải cách thủ tục hành chính thuế tại cục thuế thành phố...
Tác giả: Cao Thị Mai Hiên, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.8343
 
Hoàn thiện công tác kế toán quản trị tại trường trung cấp kinh tế kỹ thuật Tây Nam Á
Tác giả: Lê Xuân Hội, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  658.1511
 
Hoàn thiện quy trình kiểm toán khoản mục doanh thu và nợ phải thu trong kiểm toán báo cáo tài chính tại công ty tnhh kiể...
Tác giả: Nguyễn Thị Mỹ Thuận, Dương Thị Mai Hà Trâm
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  657.45
 

Truy cập nhanh danh mục