Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Vấn đề "phụ nữ mua vui" trong thời kỳ Nhật Bản đô hộ Triều Tiên (1910 - 1945) và những vấn đề tồn đọng trong quan hệ son...
Tác giả: Nguyễn Huỳnh Nhả Thy, Nguyễn Đăng Khoa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  327.5195052
 
Những thăng trầm trong quan hệ song phương Việt Nam - Hàn Quốc và tầm nhìn tương lai
Tác giả: Nguyễn Đức Thịnh, Nguyễn Đăng Khoa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  327.51950597
 
Vai trò của Đông Nam Á trong chính sách "một vành đai - một con đường" của Trung Quốc hiện nay
Tác giả: Nguyễn Hoài Thanh, Nguyễn Đăng Khoa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  327.51059
 
Vai trò của Đông Nam Á trong chính sách "một vành đai - một con đường" của Trung Quốc hiện nay
Tác giả: Nguyễn Hoài Thanh, Nguyễn Đăng Khoa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  337.5105
 
Nhận dạng ảnh và phân loại sản phẩm bằng tay máy
Tác giả: Lê Văn Tiến Dũng, Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Công Thuận, Phạm Hữu Phúc, Trần Hữu Đông
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2003
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.89
 
Nghiên cứu về nội thất thông minh trong nhà ở
Tác giả: Lê Nguyễn Đăng Khoa, Lê Minh Phương, Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  747
 
Smart Furniture (nội thất thông minh)
Tác giả: Lê Minh Phương, Lê Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Thị Mỹ Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  749
 
Ứng dụng hợp chất sinh học tự nhiên để kéo dài thời gian bảo quản khô cá tra Fillet
Tác giả: Lưu Minh Vốn, Ngọc Hải Yến, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Lệ Hà, Võ Lê Ngân Hà
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  664.94
 
Nghiên cứu thiết kế và chế tạo cánh tay robot dành cho người khuyết tật
Tác giả: Lê Minh Hoàng, Nguyễn Đăng Khoa, Phạm Anh Hướng Gia Huy, Phạm Bá Khiển, Vũ Thị Châu Hảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  629.8933
 
Nghiên cứu xây dựng quy trình tận thu triệt để phế phẩm từ trái điều trong sản xuất một số chế phẩm thực phẩm
Tác giả: Hồ Thị Hồng Thi, Nguyễn Đăng Khoa, Nguyễn Thị Cẩm Mi, Trần Thị Ngọc Mai, Trần Thị Trúc Mai
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  664.804573
 
1

Truy cập nhanh danh mục