Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 26 kết quả
Trang phục của người Hmông Xanh ở Lào Cai
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Nghiên cứu quy trình sản xuất nước cacao lên men
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Thy, Nguyễn Lệ Hà
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Giáo trình thuế
Tác giả: Nguyễn Thanh Tuyền, Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  336.2
 
Lập kế hoạch tổ chức và chỉ đạo thi công
Tác giả: Nguyễn Đình Thám, Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  690.0684
 
Nâng cao hiệu quả giao nhận hàng hóa xuất khẩu bằng container đường biển của công ty TNHH giao nhận vận tải Á Châu-(ATL)...
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh, Trịnh Đặng Khánh Toàn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Trang phục truyền thống của người Pa Dí, huyện Mường Khương tỉnh Lào Cai
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh, Hoàng Thị Vượng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  391.009597
 
Một số giải pháp tăng cường mảng xanh cho đô thị
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Thư, Nguyễn Ngọc Thanh Thư, Nguyễn Văn Hướng, Võ Thị Trúc Lan
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2020
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in
ddc:  712
 
Văn hóa dân gian dân tộc Pà Thẻn ở Việt Nam. Quyển 1
Tác giả: Đặng Thị Quang, Đinh Hồng Thơm, Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa Thông tin, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Giáo trình thuế thực hành
Tác giả: Phan Hiển Minh, Châu Thành Nghĩa, Nguyễn Ngọc Thanh
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2001
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  336.2
 
Khảo sát hệ vi sinh vật kiểm soát NH3 trong nuôi tôm
Tác giả: Nguyễn Ngọc Thanh Vân, Nguyễn Ngọc Tĩnh, Phạm Minh Nhựt
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục