Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-26 trong số 26 kết quả
Cơ hội và thách thức của thị trường chứng khoán phái sinh Việt Nam
Tác giả: Âu Thanh Tâm, Nguyễn Ngọc Thanh Vy, Nguyễn Thị Cúc Hồng, Nguyễn Thị Ngọc Ngà, Trần Nguyên Trí
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  332.6457
 
Những bài ca giáo lý của người Dao
Tác giả: Hoàng Thị Thu Hường, Nguyễn Minh Tú, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Quang Hà, Nguyễn Văn Thắng, Phạm Công Hoan, Trần Hữu Sơn, Triệu Văn Quẩy
Xuất bản: Hà Nội: Văn hóa dân tộc, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209
 
Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của Eviews
Tác giả: Dương Thị Xuân Bình, Hoàng Ngọc Nhậm, Ngô Thị Tường Nam, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thành Cả, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
Văn hóa dân gian dân tộc Mảng
Tác giả: Bùi Quốc Khánh, Đặng Thị Oanh, Hải Yến, Lê Thành Nam, Nguyễn Hùng Mạnh, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thị Minh Tú, Trần Hữu Sơn, Vũ Văn Cương
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2017
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.09597
 
Bài tập Kinh tế lượng với sự trợ giúp của Eviews
Tác giả: Dương Thị Xuân Bình, Hoàng Ngọc Nhậm, Ngô Thị Tường Nam, Nguyễn Ngọc Thanh, Nguyễn Thành Cả, Vũ Thị Bích Liên
Xuất bản: TPHCM: Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  330.015195
 
Thực trạng kế toán mua hàng của công ty CP ĐT PT TM & XD Nam Phát Minh
Tác giả: Hà Ngọc Anh, Nguyễn Đình Cẩm Hà, Nguyễn Ngọc Thanh Trúc, Trần Nam Trung, Trương Trần Anh Khoa, Vũ Ngọc Phương Thảo
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2022
Bộ sưu tập: Đồ án môn học
eBook (pdf)
ddc:  657
 

Truy cập nhanh danh mục