Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 95 kết quả
Thiết kế khách sạn Danh SG
Tác giả: Nguyễn Quang Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Căn hộ cao cấp Việt Mỹ khu B
Tác giả: Nguyễn Quang Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Chải chuốt vẻ lịch lãm (beauty salon dành cho nam giới)
Tác giả: Nguyễn Quang Hòa
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2010
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Men magazine club
Tác giả: Nguyễn Quang Huy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2011
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
Bản in + eBook (pdf)
ddc: 
 
Quản trị tài chính căn bản
Tác giả: Nguyễn Quang Thu
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Công nghệ khí sinh học : hướng dẫn xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, sử dụng toàn diện khí sinh học và bã thải
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.776
 
Tâm lý học đại cương
Tác giả: Nguyễn Quang Uẩn
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc gia Hà Nội, 2005
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  150
 
Mặt đường bê tông xi măng
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 1985
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  625.84
 
Ứng dụng cho smartphone-thư viện bỏ túi cho android
Tác giả: Nguyễn Quang Hướng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.38456
 
Bệnh của dê và biện pháp phòng trị
Tác giả: Nguyễn Quang Sức
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  636.39089
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục