Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 373 kết quả (0.703116 giây)
Consciousness Studies
Tác giả: RobinH,
Thông tin xuất bản: : Wikibook , 2007
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 39067 Định dạng: PDF
Impossible Minds : My Neurons, My Consciousness
Tác giả: Aleksander Igor,
Thông tin xuất bản: London : Imperial College Press , 1996
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9781860940309
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Explaining the Brain [electronic resources]
Tác giả: Craver Carl F,
Thông tin xuất bản: Oxford : Oxford University Press , 2007
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9780199299317
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 30564 Định dạng: PDF
Psychology : mind, brain and culture / Westen Drew.
Tác giả: Drew Westen,
Thông tin xuất bản: USA : John Wiley Sons , 1995
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0471054119
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
Tâm lý học đại cương
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 10031 Định dạng: PDF
Psychology : the science of mind and behaviour
Tác giả: Gross Richard D,
Thông tin xuất bản: London : Hodder Arnold , 2005
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0340900989
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 25810 Định dạng: PDF
Lịch sử tâm lý học
Ký hiệu phân loại: 150
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 10193 Định dạng: PDF
Schaum's outline of theory and problems of introduction to psychology
Tác giả: Wittig Arno F,
Thông tin xuất bản: New York : McGrawHill , 2001
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 0071347097
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 28762 Định dạng: PDF
Stevens' handbook of experimental psychology. Volume 4
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Inc , 2002
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 047165017x
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
Stevens' Handbook of Experimental Psychology. Vol. 2- Memory and Cognitive Processes
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: New Jersey : John Wiley Sons Incorporated , 2002
Ký hiệu phân loại: 150
ISBN: 9780471650157
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục