Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 270 kết quả (0.1400013 giây)
Cell Electrophoresis. Proceedings of the International Meeting Rostock, German Democratic Republic, September 24-28, 198...
Tác giả: Schutt W,
Thông tin xuất bản: : De Gruyter , 1985
Ký hiệu phân loại: 574.19283
ISBN: 9783110860559
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Australian Fashion Design
Tác giả: Mackay Elina,
Thông tin xuất bản: Cà Mau : knxb , 1985
Ký hiệu phân loại: 746.9
Design of distillation column control systems
Tác giả: Buckley Page S,
Thông tin xuất bản: New York : Edward Arnold , 1985
Ký hiệu phân loại: 660.28425
ISBN: 0713135514
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9320 Định dạng: PDF
Computer-aided specification techniques
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1985
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 9971978539
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Quantum Theory of Many Variable Systems and Fields
Tác giả: Sukita B,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1985
Ký hiệu phân loại: 530.143
ISBN: 9789971978556
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Chemistry of pyrotechnics : basic priniciples and theory
Tác giả: Conkling John A,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , 1985
Ký hiệu phân loại: 662
ISBN: 0824774434
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25562 Định dạng: PDF
Studies in Nietzsche and the Judaeo-Christian Tradition
Tác giả: OFlaherty James C,
Ký hiệu phân loại:
ISBN: 9781469656557_OFlaherty
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Tokugawa religion : the cultural roots of modern Japan
Tác giả: Bellah Robert N,
Ký hiệu phân loại: 291.0952
ISBN: 0029024609 (pbk.)
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
A Day in the country : impressionism and the French landscape
Tác giả: ,
Ký hiệu phân loại: 758.1440944074
ISBN: 0810908271 (Abrams)
Sichuan
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: China : Sichuan Peoples Pub House , 1985
Ký hiệu phân loại: 951.38
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục