Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 302 kết quả (0.5781622 giây)
Design of distillation column control systems
Tác giả: Buckley Page S,
Thông tin xuất bản: New York : Edward Arnold , 1985
Ký hiệu phân loại: 660.28425
ISBN: 0713135514
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 9320 Định dạng: PDF
Esoterism and symbol
Ký hiệu phân loại: 135.4
ISBN: 0892810149
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 48489 Định dạng: PDF
Australian Fashion Design
Tác giả: Mackay Elina,
Thông tin xuất bản: Cà Mau : knxb , 1985
Ký hiệu phân loại: 746.9
Computer-aided specification techniques
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1985
Ký hiệu phân loại: 004.21
ISBN: 9971978539
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
The magic numbers of Dr. Matrix
Tác giả: Gardner Martin,
Thông tin xuất bản: Buffalo NY : Prometheus Books , 1985
Ký hiệu phân loại: 133.335
ISBN: 0879752815
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 39527 Định dạng: PDF
Using your brain--for a change
Tác giả: Bandler Richard,
Thông tin xuất bản: Moab Utah : Real People Press , 1985
Ký hiệu phân loại: 158
ISBN: 0911226265 :
Bộ sưu tập: Tâm lý, Logic
ID: 34093 Định dạng: PDF
Quantum Theory of Many Variable Systems and Fields
Tác giả: Sukita B,
Thông tin xuất bản: Singapore : World Scientific , 1985
Ký hiệu phân loại: 530.143
ISBN: 9789971978556
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Encyclopedia of electronic circuits
Tác giả: Graf Rudolf F,
Thông tin xuất bản: Blue Ridge Summit Pa : Tab Books , 1985
Ký hiệu phân loại: 621.38153
ISBN: 0070110778
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 48261 Định dạng: PDF
Chemistry of pyrotechnics : basic priniciples and theory
Tác giả: Conkling John A,
Thông tin xuất bản: New York : M Dekker , 1985
Ký hiệu phân loại: 662
ISBN: 0824774434
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
ID: 25562 Định dạng: PDF
Logic : an introductory course
Tác giả: NewtonSmith W,
Thông tin xuất bản: London : Routledge , 1985
Ký hiệu phân loại: 511.3
ISBN: 0415045258
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
ID: 43717 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục