Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 70 kết quả
Nhựa đường và các loại mặt đường nhựa
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Xuất bản: Hà Nội: Xây dựng, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.85
 
Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Quang Thu
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.155
 
Quản trị tài chính căn bản
Tác giả: Nguyễn Quang Thu
Xuất bản: Hà Nội: Lao Động, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  658.15
 
Công nghệ khí sinh học : hướng dẫn xây dựng, vận hành, bảo dưỡng, sử dụng toàn diện khí sinh học và bã thải
Tác giả: Nguyễn Quang Khải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  665.776
 
Quản trị tài chính căn bản
Tác giả: Nguyễn Quang Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thống kê, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.15
 
Giáo trình kiểm toán hoạt động
Tác giả: Nguyễn Quang Quynh
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Kinh tế Quốc dân, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  657.45
 
Quản trị rủi ro và bảo hiểm trong doanh nghiệp
Tác giả: Nguyễn Quang Thu
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2014
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  658.155
 
Thiết kế và thi công nền đắp trên đất yếu
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2004
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  624.28
 
Bài tập vẽ kĩ thuật xây dựng
Tác giả: Nguyễn Quang Cự
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2000
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  692.1
 
Thiết kế và xây dựng mặt đường sân bay
Tác giả: Nguyễn Quang Chiêu
Xuất bản: Hà Nội: Xây Dựng, 2005
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  625.65
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục