Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 29 kết quả
Công nghệ kim loại
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
eBook (pdf)
ddc:  669
 
Mo lên trời bài ca đưa hồn của người Mường. Quyển 1
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn Việt Nam, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  393.09597
 
Công nghệ kim loại
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  671
 
Bay trên đồi cọ : tản văn
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.9228
 
Tôi viết hồi ký
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn
Xuất bản: TP HCM: Trẻ, 2022
Bộ sưu tập: Văn học
Bản in
ddc:  895.922803
 
Một số giải pháp đẩy mạnh công tác Marketing trực tiếp tại công ty TNHH Lê Phụng
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn ( Ts Lưu Thanh Tâm )
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2009
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Một số giải pháp phát triển thương mại điện tử ở Việt Nam hiện nay
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn, Lê Đình Thái
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2008
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  658.84
 
Chủ tịch Hồ Chí Minh với văn hóa - văn nghệ. tập 1
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn, Vũ Quang Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Bản in
ddc:  959.704092
 
Phương pháp nhân nhiễm virus NPV trên sâu khoang ăn tạp (Spodoptera liture)
Tác giả: Võ Thị Huỳnh Mai, Hoàng Anh Tuấn
Xuất bản: Tp Hồ Chí Minh: HUTECH, 2012
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc: 
 
Cấu trúc nguồn điện hướng tới nền kinh tế Carbon thấp cho Việt Nam
Tác giả: Hoàng Anh Tuấn, Võ Viết Cường
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2016
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  333.7932
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục