Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 21 kết quả
Google 2
Tác giả: Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.69
 
Yahoo! : tìm hiểu và sử dụng yahoo mail, yahoo messenger. Tập 2
Tác giả: Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.69
 
Thiết kế 3D trong Flash . Tập 1
Tác giả: Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.68
 
Thiết kế trò chơi với Flash
Tác giả: Lê Minh Hoàng
Xuất bản: TpHCM: Phương Đông, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in + eBook (rar)
ddc:  006.68
 
Yahoo! : tìm hiểu và sử dụng yahoo mail, yahoo messenger . Tập 1
Tác giả: Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  004.69
 
Chia sẻ ảnh trên Internet với Flickr
Tác giả: Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Kiến trúc, nghệ thuật, hội họa
Bản in
ddc:  775
 
Chia sẻ video trên Internet với You Tube
Tác giả: Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.7
 
Bảo quản lạnh tinh trùng của một số đối tượng thủy sản
Tác giả: Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  639.8
 
Lập trình ActionScript cho Fash : Tập2
Tác giả: Nguyễn Trường Sinh, Lê Minh Hoàng
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  006.696
 
Sử dụng PERL và CGI thiết kế web động
Tác giả: Lê Minh Hoàng, Hoàng Đức Hải
Xuất bản: Hà Nội: Lao động Xã hội, 2006
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  005.133
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục