Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Tài liệu học tập luật hành chính Việt Nam : Những vấn đề cơ bản, câu hỏi và bài tập
Tác giả: Trần Thị Lệ Thu
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2018
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  342
 
Giáo trình hóa sinh thực vật
Tác giả: Trần Thị Lệ, Võ Văn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572
 
Tác động của quản trị công ty đến mức độ công bố thông tin trên báo cáo tài chính của các công ty niêm yết trên sàn chứn...
Tác giả: Trần Thị Lệ Tâm, Phạm Ngọc Toàn
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  657.3
 
Giáo trình hoá sinh thực vật
Tác giả: Trần Thị Lệ, Võ Văn Quang
Xuất bản: Hà Nội: Nông nghiệp, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
eBook (pdf)
ddc:  572.2
 
Giải pháp lập và kiểm soát chấp hành dự toán nsnn trung hạn tại thành phố thành phố Thủ Dầu Một tỉnh Bình Dương
Tác giả: Trần Thị Lệ Bình, Hoàng Công Gia Khánh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  352.48
 
Công nghệ gen trong nông nghiệp
Tác giả: Trần Thị Lệ, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Quốc Dung
Xuất bản: Huế: , 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  631.5233
 
Công nghệ chuyển gen động vật, thực vật
Tác giả: Trần Quốc Dung, Nguyễn Hoàng Lộc, Trần Thị Lệ
Xuất bản: Huế: Đại học Huế, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  660.65
 
Giáo trình tâm lý học giáo dục
Tác giả: Đỗ Thị Hạnh Phúc, Lê Minh Nguyệt, Nguyễn Đức Sơn, Nguyễn Thị Huệ, Trần Quốc Thành, Trần Thị Lệ Thu
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Sư phạm, 2021
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  370.15
 
1

Truy cập nhanh danh mục