Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 10 kết quả
Truyện thơ Tày : Nguồn gốc, quá trình phát triển và thi pháp thể loại
Tác giả: Vũ Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2015
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Truyện thơ Tày nguồn gốc, quá trình phát triển và thi pháp thể loại
Tác giả: Vũ Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Hội nhà văn, 2019
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Khảo cứu hệ thống loại hình truyện kể Tày ở vùng Đông Bắc Việt Nam
Tác giả: Vũ Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Hội Nhà văn, 2020
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Ra Glai. Quyển 4
Tác giả: Vũ Anh Tuấn, Vũ Quang Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Ra Glai. Quyển 1
Tác giả: Vũ Anh Tuấn, Vũ Quang Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Ra Glai. Quyển 3
Tác giả: Vũ Anh Tuấn, Vũ Quang Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Sử thi Ra Glai. Quyển 2
Tác giả: Vũ Anh Tuấn, Vũ Quang Dũng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học xã hội, 2014
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  398.209597
 
Tài liệu những điều cần biết về nghề Công nghệ thông tin
Tác giả: Lâm Nguyễn Hải Long, Vũ Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thông tin và Truyền thông, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004
 
Hướng dẫn học môn kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tác giả: Pham Quang Tuấn, Tô Đức Hạnh, Vũ Anh Tuấn
Xuất bản: Hà Nội: Thống Kê, 2005
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Bản in
ddc:  335.43
 
Điều tra - đánh giá khả năng gây ô nhiễm bụi do giao thông tại các điểm thi đấu trong và sau Seagames 22 tại Thành Phố H...
Tác giả: Huỳnh Nhựt Huy, Nguyễn Thị Thủy, Vũ Anh Tuấn
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2004
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  628.53
 
1

Truy cập nhanh danh mục