Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 30 kết quả (0.671895 giây)
Giáo trình kinh tế học chính trị Mác-Lênin
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 1999
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
V.I.Lê-nin bàn về thanh niên
Tác giả: Lê Hùng,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Thanh Niên , 2004
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính trị Quốc gia , 2009
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tác giả: Cao Thị Toàn,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Khoa học và Kỹ Thuật , 2008
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Tìm hiểu môn học Kinh tế chính trị Mác - Lênin ( Dưới dạng hỏi và đáp )
Tác giả: Vũ Văn Phúc,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý luận chính trị , 2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
110 câu hỏi và bài tập kinh tế chính trị Mác - Lênin
Tác giả: An Như Hải,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lý Luận Chính Trị , 2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
Giáo trình kinh tế học chính trị Mác - Lênin
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình kinh tế chính trị : Dùng trong các trường, lớp trung học kinh tế
Tác giả: Phạm Quang Phan,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Giáo dục Việt Nam , 2005
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Giáo trình kinh tế chính trị Mac-Lênin : Dùng cho khối ngành Kinh tế - Quản trị Kinh doanh trong các trường ĐH - CĐ
Tác giả: Chu Văn Cấp,
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Chính Trị Quốc Gia , 2003
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
ID: 6088 Định dạng: PDF
Xây dựng ý thức & tình cảm dân tộc chân chính cho con người Việt Nam trước những thách thức mới
Thông tin xuất bản: Hà Nội : Lao Động , 2004
Ký hiệu phân loại: 335.43
Bộ sưu tập: Xã hội, kinh tế, luật
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục