Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 5 kết quả (0.3899185 giây)
American history : Asurvey : Vol.2 - Since 1865
Tác giả: Brinkley Alan,
Thông tin xuất bản: NY : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 0072490535
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
Ameriacn History (A Survey)
Tác giả: Brinkley Alan,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2003
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 0072936703
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
American history : a survey. Volume II- Since 1865
Tác giả: Brinkley Alan,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 007312494x
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
American history : a survey. Volume I, To1877
Tác giả: Brinkley Alan,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill , 2007
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 007312494x
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
American history : Connecting with the past. Volume 2- from 1865
Tác giả: Brinkley Alan,
Thông tin xuất bản: Boston : McGrawHill Higher Education , 2012
Ký hiệu phân loại: 973
ISBN: 9780077379490
Bộ sưu tập: Lịch sử, Địa lý
1

Truy cập nhanh danh mục