Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
21-30 trong số 86 kết quả
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : kinh doanh thành công. Tập 2
Tác giả: Chu Hồng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp Sân, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Triệu Lượng, Vương Huệ Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Tiếng Trung thương mại dành cho nhân viên công ty : Các mẫu câu giao tiếp trong thương mại. Các ví dụ điển hình. Các cấu...
Tác giả: Thu Ngân, Phan Huệ
Xuất bản: Hà Nội: Đại Học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 
Thành ngữ Trung Việt thông dụng
Tác giả: Phương Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2017
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.181
 
Giáo trình Hán ngữ Boya : Trung Cấp 2. Tập 1
Tác giả: Lý Hiểu Kỳ, Triệu Diên Phong
Xuất bản: Hà Nội: Hồng Đức, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.18
 
汉语阅读教程.第1册
Tác giả: 彭志平编著
Xuất bản: China: 北京语言大学出版社, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.18
 
Giáo trình Hán ngữ Boya : Sơ Cấp Sách bài tập kèm đáp án. Tập 2
Tác giả: Lý Hiểu Kỳ, Nguyễn Hoàng Anh, Nhậm Tuyết Mai, Từ Tinh Ngưng
Xuất bản: Hà Nội: Đại học Quốc Gia Hà Nội, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.18
 
汉语阅读教程.第 2册
Tác giả: 彭志平编著
Xuất bản: China: 北京语言大学出版社, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.18
 
汉语阅读教程.第 3册
Tác giả: 彭志平编著
Xuất bản: : 北京语言大学出版社, 2010
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
ddc:  495.18
 
汉语分级阅读3 = : Graded Chinese Reader 3
Tác giả: Shi Ji
Xuất bản: China: Sinolingua Press, 2009
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
eBook (pdf)
ddc:  495.183
 
Giáo trình tiếng Trung ngoại thương : Kinh doanh thành công
Tác giả: Chu Hồng, Diêu Hồng Cường, Dương Diệp Sân, Nguyễn Thị Thanh Huệ, Triệu Lượng, Vương Huệ Linh
Xuất bản: Hà Nội: Dân Trí, 2018
Bộ sưu tập: Ngôn ngữ
Bản in
ddc:  495.1802465
 

Truy cập nhanh danh mục