Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 7 kết quả
Cơ lý thuyết
Tác giả: Vũ Duy Cường
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2011
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Bài tập cơ học lý thuyết
Tác giả: Lê Quang Toại
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2007
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  531
 
Nhập môn cơ học
Tác giả: Đặng Đình Áng, Ngô Thành Phong, Trịnh Anh Ngọc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2003
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Bài tập trắc nghiệm cơ học và phương pháp giải
Tác giả: Vũ Duy Cường
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2006
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Giáo trình cơ học lý thuyết
Tác giả: Trần Trọng Hỉ, Đặng Thanh Tân
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2010
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  531
 
Bài tập cơ ứng dụng
Tác giả: Phan Thị Bích Nga
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
Cơ lý thuyết
Tác giả: Vũ Duy Cường
Xuất bản: TPHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2016
Bộ sưu tập: Khoa học tự nhiên
Bản in
ddc:  531
 
1

Truy cập nhanh danh mục