Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
11-20 trong số 216 kết quả
Nhà máy điện
Tác giả: Ngô Đức Minh, Nguyễn Đức Tường, Vũ Văn Thắng
Xuất bản: Hà Nội: Khoa học và Kỹ Thuật, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Giáo trình nhà máy điện và trạm biến áp
Tác giả: Nguyễn Hữu Khái
Xuất bản: Hà Nội: Giáo dục Việt Nam, 2009
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in
ddc:  621.312
 
Thiết kế nhà máy điện và trạm biến áp Phần điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2015
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Nghiên cứu hệ thống điện lai năng lượng gió và mặt trời nối lưới
Tác giả: Hồ Minh Quân, Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Phân tích hệ thống điện lai năng lượng mặt trời và gió
Tác giả: Nguyễn Văn Út, Huỳnh Châu Duy
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Luận văn Thạc sĩ
eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Nghiên cứu mô hình và điều khiển hệ điện vi lưới
Tác giả: Nguyễn Hùng
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2017
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  621.312
 
Trạm và nhà máy điện
Tác giả: Huỳnh Nhơn, Hồ Đắc Lộc
Xuất bản: TpHCM: Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh, 2012
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
Bản in
ddc:  621.312
 
Alternator control for battery charging [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn: Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2015
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.312
 
Impact of electric vehicles on the IEEE 34 node distribution infrastructure [electronic resource]
Tác giả:
Xuất bản: Oak Ridge Tenn: Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2014
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.312
 
Coupling of Mechanical Behavior of Cell Components to Electrochemical-Thermal Models for Computer-Aided Engineering of B...
Tác giả:
Xuất bản: Golden Colo Oak Ridge Tenn: National Renewable Energy Laboratory US Distributed by the Office of Scientific and Technical Information US Dept of Energy, 2014
Bộ sưu tập: Metadata
ddc:  621.312
 

Truy cập nhanh danh mục