Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 28 kết quả
Electric vehicle battery systems [electronic resource]
Tác giả: Sandeep Dhameja
Xuất bản: Boston: Newnes, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Lightweight electric/hybrid vehicle design [electronic resource]
Tác giả: John Fenton, Ron Hodkinson
Xuất bản: Boston: ButterworthHeinemann, 2001
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Electric vehicle battery systems
Tác giả: Sandeep Dhameja
Xuất bản: Boston: Newnes, 2002
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Build your own electric vehicle elektronisk ressurs
Tác giả: Seth Leitman, Bob Brant
Xuất bản: New York London: McGrawHill, 2009
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Intelligent control of connected plug-in hybrid electric vehicles
Tác giả: Amir Taghavipour, Nasser L Azad, Mahyar Vajedi
Xuất bản: : Springer, 2019
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Conference on Future Automotive Technology : Focus Electro Mobility
Tác giả: Markus Lienkamp
Xuất bản: Wiesbaden: Springer Vieweg, 2013
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Automotive electricity : electric drives
Tác giả: Joseph Beretta
Xuất bản: London Hoboken NJ: ISTE Ltd J Wiley, 2010
Bộ sưu tập: Khoa học ứng dụng
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Nghiên cứu, thiết kế và chế tạo xe điện hai chỗ ngồi
Tác giả: Nguyễn Thành Nam, Nguyễn Thanh Phi, Nguyễn Văn Nhanh
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Nghiên cứu khoa học
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Road Condition Estimation with Data Mining Methods using Vehicle Based Sensors
Tác giả: Johannes Masino
Xuất bản: Karlsruhe: KIT Scientific Publishing, 2021
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
Thiết kế, mô phỏng và chế tạo mô hình xe điện sử dụng năng lượng mặt trời
Tác giả: Trương Văn Chu Toàn, Nguyễn Đỗ Minh Triết, Nguyễn Quốc Trầm, Phạm Đình Gia Huy
Xuất bản: TP HCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Đồ án TN ĐH-CĐ
eBook (pdf)
ddc:  629.2293
 
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục