Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 18 kết quả
Prophet der Vergangenheit : riskante Gedanken um die Allgegenwart der Ausserirdischen
Tác giả: Erich von Däniken
Xuất bản: : , 1979
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.9
 
UFOs and popular culture : an encyclopedia of contemporary myth
Tác giả: James R Lewis
Xuất bản: Santa Barbara Calif: ABCCLIO, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.9
 
The Biggest Secret
Tác giả: David Icke
Xuất bản: : David Icke Books, 1999
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.9
 
Conspiracy theories & secret societies for dummies
Tác giả: Christopher Hodapp, Alice Von Kannon
Xuất bản: Hoboken NJ: Wiley Pub, 2008
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.9
 
How to think about weird things : critical thinking for a New Age
Tác giả: Theodore Schick, Lewis Vaughn
Xuất bản: Boston: McGrawHill, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.9
 
Crop circles : signs of contact
Tác giả: Colin Andrews, Stephen J Spignesi
Xuất bản: USA: CRC Press, 2003
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.9
 
The end of time : the Maya mystery of 2012
Tác giả: Anthony F AveniAnthony F Aveni
Xuất bản: Boulder Colo: University Press of Colorado, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.9
 
Conspiracies and secret societies : the complete dossier
Tác giả: Brad Steiger, Shelley Hansen-Steiger
Xuất bản: Canton Mich Northam: Visible Ink Roundhouse distributor, 2005
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.9
 
The morning of the magicians : secret societies, conspiracies, and vanished civilizations
Tác giả: Louis Pauwels, Jacques Bergier
Xuất bản: Rochester Vt: Destiny Books, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.9
 
Space aliens from the Pentagon : flying saucers are man-made electrical machines
Tác giả: William Lyne
Xuất bản: Lamy NM: Creatopia Productions, 1993
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  001.9
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục