Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 8 kết quả
Quản trị mạng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đại
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2014
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.6068
 
Open source network administration
Tác giả: James M Kretchmar
Xuất bản: Upper Saddle River NJ: Prentice HallPTR, 2004
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.6068
 
Performance and fault management
Tác giả: Paul L Della Maggiora
Xuất bản: Indianapolis IN: Cisco Press, 2000
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (chm)
ddc:  004.6068
 
Handbook of network and system administration
Tác giả: Jan Bergstra, Mark Burgess
Xuất bản: Amsterdam New York: Elsevier, 2007
Bộ sưu tập: Sách tra cứu
eBook (pdf)
ddc:  004.6068
 
SOA and WS-BPEL : composing service-oriented solutions with PHP and ActiveBPEL
Tác giả: Yuli Vasiliev
Xuất bản: Birmingham: Packt Publishing, 2007
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  004.6068
 
Quản trị mạng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đại
Xuất bản: TpHCM: HUTECH, 2018
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.6068
 
Quản trị mạng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đại
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2015
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.6068
 
Quản trị mạng
Tác giả: Nguyễn Ngọc Đại, Nguyễn Hoàng Nam
Xuất bản: TPHCM: HUTECH, 2021
Bộ sưu tập: Sách giáo trình
Bản in + eBook (pdf)
ddc:  004.6068
 
1

Truy cập nhanh danh mục