Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 83 kết quả (0.2968879 giây)
Kiểm thử nâng cao kiểm thử trong Scrum: hướng dẫn dành cho bảo đảm chất lượng phần mềm trong thế giới Agile = Testing in...
Tác giả: Linz Tilo,
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 9789460930591
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Verification-based software-fault detection
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 9783866446762
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Deductive verification of object-oriented software : dynamic frames, dynamic logic and predicate abstraction
Tác giả: Weiß Benjamin,
Thông tin xuất bản: : KIT Scientific Publishing , 2011
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 9783866446236
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
Critical testing processes : plan, prepare, perform, perfect
Tác giả: Black Rex,
Thông tin xuất bản: Boston : Addison Wesley , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0201748681
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 6699 Định dạng: CHM
Test driven development in Microsoft.Net
Tác giả: Vorontsov Alexei,
Thông tin xuất bản: Redmond : Microsoft , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0735619484
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7114 Định dạng: CHM
A practitioner's guide to software test design
Tác giả: Copeland Lee,
Thông tin xuất bản: Boston : Artech House , 2004
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 158053791X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7280 Định dạng: CHM
Debugging : the 9 indispensable rules for finding even the most elusive software and hardware problems
Tác giả: Agans David J,
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0814471684
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9541 Định dạng: CHM
Checking C programs with lint
Tác giả: Darwin Ian F,
Thông tin xuất bản: Sebastopol CA : OReilly , 1990
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0937175307
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9546 Định dạng: PDF
Software testing
Tác giả: Patton Ron,
Thông tin xuất bản: Indianapolis Ind : Sams , 2006
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0672327988
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 9602 Định dạng: CHM
Debugging
Tác giả: Agans David J,
Thông tin xuất bản: : American Management Association , 2003
Ký hiệu phân loại: 005.14
ISBN: 0814471684
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 11488 Định dạng: PDF
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục