Tìm toàn văn
Loại tài liệu: 
Chỉ tìm trong: 
Trang 1 trong 37 kết quả (0.4062393 giây)
Show me Microsoft Office Powerpoint 2003
Tác giả: Johnson Steve,
Thông tin xuất bản: London : Pearson Education , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 078973009X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 7309 Định dạng: CHM
Open GL super bible
Tác giả: Wright Richard,
Thông tin xuất bản: Indianapolis : Sams , 2004
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 0672326019
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 8021 Định dạng: CHM
Microsoft DirectX 9 programmable graphics pipeline
Tác giả: Gray Kris,
Thông tin xuất bản: kd : Microsoft Press , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 0735616531
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12893 Định dạng: PDF
50 Fast Photoshop 7 Techniques
Tác giả: Georges Gregory,
Thông tin xuất bản: Indiana : Wiley , 2002
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 0764536729
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 12952 Định dạng: PDF
Photoshop® Album For Dummies®
Tác giả: Obermeier Barbara,
Thông tin xuất bản: Hoboken : Wiley Publishing Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 0764542125
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16252 Định dạng: PDF
Paint Shop Pro 8 Solutions
Tác giả: Davis Lori J,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Muska Lipman Publishing , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 1592000916
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16664 Định dạng: PDF
Adobe Photoshop Elements 3.0 : Photographers' Guide
Tác giả: Busch David D,
Thông tin xuất bản: Boston MA : Thomson Course Technology , 2005
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 1592004377
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
ID: 16698 Định dạng: PDF
Photoshop 7 Bible, Professional edition
Tác giả: McClelland Deke,
Thông tin xuất bản: New York : Wiley Publishing Inc , 2003
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 076451993X
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Illustrator 10 Bible
Tác giả: Alspach Ted,
Thông tin xuất bản: New York : Hungry Minds , 2002
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 0764536583
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Photoshop 6 Complete
Tác giả: ,
Thông tin xuất bản: San Francisco : Sybex , 2001
Ký hiệu phân loại: 006.6869
ISBN: 9780782129915
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
1 2 3 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục