Loại tài liệu:    Chỉ tìm trong: 
Tìm được 12 kết quả
Logic and the organization of information
Tác giả: Martin Frické
Xuất bản: New York: Springer, 2012
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025
 
Proceedings of the International Conference on Dublin Core and Metadata for e-Communities
Tác giả: Various Authors AAVV
Xuất bản: Firenze Italy: Firenze University Press, 2002
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  025
 
Structures for organizing knowledge : exploring taxonomies, ontologies, and other schemas
Tác giả: June Abbas
Xuất bản: New York: NealSchuman Publishers, 2010
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  025
 
Access to online resources : a guide for the modern librarian
Tác giả: Kristina Botyriute
Xuất bản: New York NY: Springer Berlin Heidelberg, 2018
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
eBook (pdf)
ddc:  025
 
Hướng tới sự năng động của các thư viện và trung tâm thông tin ở các nước Đông Nam Á : kỷ yếu đại hội cán bộ thư viện cá...
Tác giả: Hoàng Tuyết Anh, Phạm Thế Khang
Xuất bản: Hà Nội: Congress of Southeast Asian Librarians, 2009
Bộ sưu tập: Công nghệ thông tin
Bản in
ddc:  025
 
JLIS - vol. 4 n.1 (2013)
Tác giả: aavv
Xuất bản: : Ledizioni, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  025
 
Documentarity : Evidence, Ontology, and Inscription
Tác giả: Ronald E Day
Xuất bản: Cambridge: The MIT Press, 2019
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  025
 
The Discipline of Organizing 4th Professional Edition
Tác giả: Robert J Glushko
Xuất bản: Place of publication not identified: University of California Berkeley, 2013
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
ddc:  025
 
Dalla misurazione dei servizi alla customer satisfaction
Tác giả: Ventura Roberto
Xuất bản: Firenze Italy: Firenze University Press, 2004
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  025
 
Bibliographic Control in the Digital Ecosystem
Tác giả: Carlotta Alpigiano, Carlotta Alpigiano, Giovanni Bergamin, Giovanni Bergamin, Mauro Guerrini, Mauro Guerrini
Xuất bản: Florence: Firenze University Press, 2022
Bộ sưu tập: Tài liệu truy cập mở
eBook (pdf)
ddc:  025
 
1 2 Tiếp

Truy cập nhanh danh mục